Digitale reclameobjecten

Digitale billboards of reclameborden leveren een grote bijdrage aan de Citymarketing van uw stad. Gemeentelijke boodschappen worden op heel doeltreffend op een goed waarneembare locatie aan bewoners en bezoekers van uw Gemeente getoond. Daarbij komt ook, dat digitale reclameobjecten lokale bedrijven kunnen ondersteunen in hun marketing waarbij de baten die voortvloeien uit deze reclame-uitingen weer […]

Exploiteren

Abri’s Reclame exploitatie vindt in eerste instantie plaats via reclame in uw abri op Euroformaat. De volglas abri’s die voldoen aan de commerciële uitgangspunten, voorziet 2C van een reclamevitrine. Losstaande reclameposters Ter ondersteuning van het verkrijgen van de benodigde reclame inkomsten kunnen wij, in goed overleg met u, losstaande reclamevitrines plaatsen. Deze objecten plaatsen we […]

Gekwalificeerde medewerkers

Gekwalificeerde medewerkers Onze medewerkers welke verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de abri’s, ontvangen duidelijke was- en wisselinstructies (posters). Zij maken bij iedere servicebeurt voor- en achteraf foto’s die we als kwaliteitstoetsing van de werkzaamheden gebruiken. Servicemedewerkers die onderweg een nog niet eerder opgemerkte schade constateren, melden dit intern waardoor wij een snel […]

Onderhoud

Onderhoud Voor aanvang van de contractsperiode van alle objecten voert 2C een nulmeting uit, waarbij we een exact beeld geven van de onderhoudskwaliteit van het betreffende object. Na controle voeren we de gegevens, samen met een door ons gemaakte foto van het object, in ons bestandsbeheer in. Alle objecten krijgen vervolgens een uniek referentienummer die […]

Ontzorgen

Ontzorgen Als beheerder van abri’s wordt u geconfronteerd met kosten voor schoonmaak, verwijderen van grofvuil en graffiti en het herstellen van schades aan ruiten en verlichting. Onze ervaring leert dat deze kosten op jaarbasis aanzienlijker hoger uitkomen dan uw aanvankelijke begroting. 2C ontzorgt u hierbij door deze kosten en werkzaamheden uit handen nemen. Zeker in […]

ofs

OFS Voor het plaatsen, repareren en onderhouden van het meubilair werkt 2C nauw samen met zusterorganisatie OFS (Outdoor Furniture Services). Hierdoor heeft 2C onderhoud en schadeherstel aan objecten volledig in eigen beheer als mede het plaatsen ervan inclusief het volledige grond- en straatwerk. Zo ontstaat een maximaal toezicht op kwaliteit! OFS is expert binnen de […]

OFN

OFN OFN (Outdoor Furniture Nederland) is een zusterorganisatie van 2C die het ontwerpen, bouwen en leveren van OV-meubilair verzorgt en coördineert. OFN beschikt over ruime ervaring en neemt een onafhankelijke positie in de markt in. Hierdoor kan OFN de klant objectief adviseren en bedienen. OFN is omringd door diverse partners binnen de openbaar vervoersmarkt en […]

Geschiedenis

2C: The Consessions Company 2C werkt nauw samen met zusterorganisaties OFN en OFS. Waar OFN overheden voorziet van OV-meubilair, plaatst en onderhoudt OFS deze objecten. Met de oprichting van 2C is een passende oplossing gevonden voor het wegnemen van de onderhoudskosten bij overheden. De combinatie van onze organisaties biedt u maximale aandacht voor kwaliteit waarbij […]