Concessions Company

2C, wat staat voor Concessions Company, is een 100% Nederlandse organisatie die zich het doel stelt het ontzorgen van overheden op het gebied van OV-meubilair. Ontzorgen bestaat uit het onderhouden en schade herstellen van abri’s, waarbij 2C deze kosten voor haar rekening neemt. Deze kosten financiert 2C door het exploiteren van reclameruimte.
2C, kurz für Concessions Company, ist ein zu 100% niederländisches Unternehmen und hat sich zum Ziel gesetzt, die öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet der ÖPNV-Möblierung zu entlasten. Entlasten bezieht sich auf die Instandhaltung und Ausbesserung von Wartehäuschen, wobei 2C die entstehenden Kosten übernimmt. 2C finanziert sich hierbei durch den Betrieb von Werbeflächen.


Wie is 2C


2C


2C ontzorgt overheden en werkt nauw samen met zusterorganisaties OFN Projecten en OFN Services. Waar OFN Projecten overheden voorziet van OV-meubilair, plaatst en onderhoudt OFN Services deze objecten…


OFN Projecten


OFN Projecten is een zusterorganisatie van 2C die OV-meubilair verkoopt en het  ontwerpen, bouwen en leveren ervan verzorgt en coördineert….


OFN Services


Voor het plaatsen, repareren en onderhouden van het meubilair werkt 2C nauw samen met zusterorganisatie OFN Services…


Wie is onze klant

2C richt zich op Gemeenten, Provincies, Stadsregio’s en Waterschappen. Ongeacht het aantal inwoners of de grootte van het beheersgebied. Voor diverse Gemeenten en Provincies is 2C dé partner voor reclame concessies, meubilair en onderhoud! Wanneer u ook geïnformeerd wil worden over úw mogelijkheden, vraag hier aan ons om contact met u op te nemen.

Hoe werkt 2c


Ontzorgen

Als beheerder van abri’s wordt u geconfronteerd met kosten voor schoonmaak, verwijderen van grofvuil en graffiti en het herstellen van schades aan ruiten en verlichting….


Onderhoud

Voor aanvang van de contractsperiode van alle objecten voert 2C een nulmeting uit, waarbij we een exact beeld geven van de onderhoudskwaliteit van het betreffende object.


Gekwalificeerde medewerkers

Onze medewerkers welke verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de abri’s, ontvangen duidelijke was- en wisselinstructies (posters).

 

Exploiteren

Reclame exploitatie vindt in eerste instantie plaats via reclame in uw abri op Euroformaat. De volglas abri’s die voldoen aan de commerciële uitgangspunten, voorziet 2C van een reclamevitrine….

 

Digitale reclameobjecten

Digitale billboards of reclameborden leveren een grote bijdrage aan de Citymarketing van uw stad. Gemeentelijke boodschappen worden op heel doeltreffend op een goed waarneembare locatie….

Verantwoord ondernemen

www.co2-prestatieladder.nl

www.co2-prestatieladder.nl...

Verwijderen Onkruid

Handmatig verwijderen de servicemedewerkers het onkruid rondom de te o...

Recyclen reclameposters

OFN Services ontvangt iedere week rond de vijfduizend posters om in de...

Osmose water

OFN Services maakt bij het schoonmaken van het meubilair gebruik van o...

Dakborstel

Er is speciaal voor OFN Services een dakborstel ontworpen. Het voordee...

Neem contact op

Contactaanvraag

Wanneer u ook geïnformeerd wilt worden over alle mogelijkheden voor ú, dan nemen wij graag contact met u op.