Concessions Company

2C, wat staat voor Concessions Company, is een 100% Nederlandse organisatie die zich het doel stelt het ontzorgen van overheden op het gebied van OV-meubilair. Ontzorgen bestaat uit het onderhouden en schade herstellen van abri’s, waarbij 2C deze kosten voor haar rekening neemt. Deze kosten financiert 2C door het exploiteren van reclameruimte.
2C, kurz für Concessions Company, ist ein zu 100% niederländisches Unternehmen und hat sich zum Ziel gesetzt, die öffentliche Verwaltung auf dem Gebiet der ÖPNV-Möblierung zu entlasten. Entlasten bezieht sich auf die Instandhaltung und Ausbesserung von Wartehäuschen, wobei 2C die entstehenden Kosten übernimmt. 2C finanziert sich hierbei durch den Betrieb von Werbeflächen.


Wie is 2C


2C


2C ontzorgt overheden en werkt nauw samen met zusterorganisaties OFN en OFS. Waar OFN overheden voorziet van OV-meubilair, plaatst en onderhoudt OFS deze objecten…


OFN


OFN (Outdoor Furniture Nederland) is een zusterorganisatie van 2C die OV-meubilair verkoopt en het  ontwerpen, bouwen en leveren ervan verzorgt en coördineert….


OFS


Voor het plaatsen, repareren en onderhouden van het meubilair werkt 2C nauw samen met zusterorganisatie OFS (Outdoor Furniture Services)…


Wie is onze klant

2C richt zich op Gemeenten, Provincies, Stadsregio’s en Waterschappen. Ongeacht het aantal inwoners of de grootte van het beheersgebied. Voor diverse Gemeenten en Provincies is 2C dé partner voor reclame concessies, meubilair en onderhoud! Wanneer u ook geïnformeerd wil worden over úw mogelijkheden, vraag hier aan ons om contact met u op te nemen.

Hoe werkt 2c


Ontzorgen

Als beheerder van abri’s wordt u geconfronteerd met kosten voor schoonmaak, verwijderen van grofvuil en graffiti en het herstellen van schades aan ruiten en verlichting….


Onderhoud

Voor aanvang van de contractsperiode van alle objecten voert 2C een nulmeting uit, waarbij we een exact beeld geven van de onderhoudskwaliteit van het betreffende object.


Gekwalificeerde medewerkers

Onze medewerkers welke verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de abri’s, ontvangen duidelijke was- en wisselinstructies (posters).

 

Exploiteren

Reclame exploitatie vindt in eerste instantie plaats via reclame in uw abri op Euroformaat. De volglas abri’s die voldoen aan de commerciële uitgangspunten, voorziet 2C van een reclamevitrine….

 

Digitale reclameobjecten

Digitale billboards of reclameborden leveren een grote bijdrage aan de Citymarketing van uw stad. Gemeentelijke boodschappen worden op heel doeltreffend op een goed waarneembare locatie….

Verantwoord ondernemen

Verwijderen Onkruid

Handmatig verwijderen de servicemedewerkers het onkruid rondom de te o...

Recyclen reclameposters

OFS ontvangt iedere week rond de vijfduizend posters om in de abri’s...

Osmose water

OFS maakt bij het schoonmaken van het meubilair gebruik van osmosewate...

Duurzame servicewagens

De servicewagens van OFS zijn uitgevoerd met de zuinige en milieuvrien...

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een door ProRail ontwikkeld instrument dat g...

Dakborstel

Er is speciaal voor OFS een dakborstel ontworpen. Het voordeel van dez...

Neem contact op

Contactaanvraag

Wanneer u ook geïnformeerd wilt worden over alle mogelijkheden voor ú, dan nemen wij graag contact met u op.  Uiteraard mag u ons ook bellen.

2C Concessions Company BV is een onderdeel van OFN (Outdoor Furniture Nederland BV).