Exploiteren

  • Abri’s

Reclame exploitatie vindt in eerste instantie plaats via reclame in uw abri op Euroformaat. De volglas abri’s die voldoen aan de commerciële uitgangspunten, voorziet 2C van een reclamevitrine.

  • Losstaande reclameposters

Ter ondersteuning van het verkrijgen van de benodigde reclame inkomsten kunnen wij, in goed overleg met u, losstaande reclamevitrines plaatsen. Deze objecten plaatsen we zonder dat de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

  • Lichtmasten

Ook kunnen de onderhoudskosten gefinancierd worden via reclame in lichtmasten.

  • Reclame Code Commissie

Onze reclame exploitatie conformeert zich aan de richtlijnen en regels van de RCC . Daarnaast maken wij aantekeningen in het systeem, indien uw Gemeente of Provincie bepaalde reclames, thema’s of organisaties niet toestaat. Indien een reclame achteraf onverwachts niet voldoet aan uw norm, vervangt 2C de poster binnen 48 uur door een geaccepteerde campagne.

  • Gekwalificeerd personeel

Ons personeel verzorgt het ophangen van posters in de abri’s met volle aandacht en zeer secuur. De filosofie van 2C is dat een goed opgehangen poster positief uitstraalt op de adverteerder, op onze organisaties en op de Gemeente en/of de Provincie. 2C zal te allen tijde voorkomen dat posters onzorgvuldig opgehangen worden.

  • Samenwerken met gerenommeerde exploitanten

2C werkt al jaren nauw samen met vooraanstaande reclame exploitanten welke zowel landelijk als mondiaal grote spelers zijn. Samen met deze partners vormt 2C een zeer solide en betrouwbare partij.

< terug naar overzicht